Jak nie płacić ZUS
program NISKIE składki REKRUTACJA
od 0 zł / miesiąc zamiast 1100 zł

OSZCZĘDNIEJSZY SPOSÓB PROWADZENIA FIRMY. Co w tym dziwnego, że prowadzący działalność gospodarczą szukają rozwiązań obniżenie składki ZUS, podatków ? Oferta tanie koszty msc. dla małych i średnich firm ....

OPTYMALIZACJA ZUS czyli jak zmniejszyć składzki na ZUS

Optymalizacja ZUS opiera sie na regulacjach unijnych - czyli miedzy innymi polski ZUS nie może sobie dowolnie interpretować przepisów prawnych, kwestionować dokumentów jeżeli mamy prawidłowe angielskie dokumenty i umowy. ZUS nie ma też prawa kontrolować osób płacących swoje składki poza Polską. Jurysdykcja /panowanie/ ZUS-u kończy sie na granicy Polski.

 • zasady płacena składek ZUS świetle prawa unijnego; po wejściu Polski do Unii Europejskiej w wielu kwestiach obowiązują nas przepisy i prawodawstwo unijne. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego daje każdemu Przedsiębiorcy gwarantowane, całkowite wyłączenie z polskiego systemu ubezpieczenia w ZUS.


   DOTYCZY: 
  osób prowadzących małą lub średnia firmę
  aktualne skladki ZUS przewyższają możliwości finansowe firmy
  płaciłeś mały ZUS który wkrótce się skończy
  chcesz zaoszczędzone fundusze przeznaczyć na inne cele

  ZUS OPTYMALIZACJA to:

 • oszczędność w kosztach obowiązkowych składek ZUS w pełnej wysokości nawet 841,51 zł miesięcznie!
 • 100% bezpieczeństwa i gwarancja w zakresie ubezpieczenia ZUS przez ustawodawstwo UK
 • bardzo dobra ochrona ubezpieczeniowa obowiązująca w całej Unii Europejskiej, 100% świadczenia zdrowotne jak dotychczas czyli z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
 • zatrudnienie w Brtytyjskiej firmie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
 • szansa na wyższą emeryturę, poprzez posiadania dodatkowego, stabilnego i gwarantowanego źródła dochodu - dobre inwestycje
 • Ciągłość ubezpieczenia liczonego do gwarantowanej emerytury według przepisów unijnych
 • Otrzymanie zaświadczenia o zatrudnieniu na umowie o pracę na czas nieokreślony
 • brak jakichkolwiek kontroli ze strony polskiego ZUS /zus nie ma podstaw prawnych do kontroli osoby zatrudnionej w innym państwie
 • dalsze prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Polsce bez jakichkolwiek zmian, wyrzeczeń i utrudnień  Read More